LÄNKAR

Vill du ha med din länk här? Kontakta oss för ett länkbyte.

SKK Hunddata

SKK Avelsdata

* SVENSKA KENNLAR *

Chezzay's

Enfloy'z

Kannibalen's

Zecims

Zfinxens

Wisexs

 

* KLUBBAR*

Japanska Spets Klubben

Norsk Japansk Spisshundklubb

Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen

Nippon Spitz Club, Japan

Japanese Spitz Club, UK

Japanese Spitz Club, USA

Svenska Kennelklubben -SKK

Svenska Spets- och urhundsklubben - SSUK

 

* ÖVRIGA*

Ludde & Lill-Vit